YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

GEÇMİŞ TECRÜBELERİMİZLE, GELECEĞİ ÜRETİYORUZ


ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş, teknolojik, kaliteli, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, müşteri şartları ve taleplerine uyacağını garanti eden yönetim anlayışını benimser ve uygular.

Bu amaçla bünyesinde Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere, sadık kalarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerini oluşturur ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirir.

Alt yüklenicilerine de kanunların öngördüğü ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 hükümleri, yöntem ve ilkelerini aynı disiplin ve anlayışla uygulatır.

Buna yönelik olarak;

  • Ulusal çevre mevzuatını takip eder ve ilgili yükümlülükleri yerine getirir,
  • Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılıdır,
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yayınları takip eder,
  • Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri önler, azaltır ve geri dönüşümü için gerekli tüm çalışmaları yapar,
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirler ve bunları azaltır,
  • Hammadde kullanımında israfı önler,
  • Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltır,
  • İş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlar,
  • Çalışanlarda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler yapar.
  • Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

Firmamızın Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.